Avanmälningsvillkor

Avanmälningsvillkor utbildningslinjer och diplomutbildningar.

Närbild på klöverblad.
  • Eventuell anmälningsavgift återbetalas aldrig.
  • Avbokning fram till 14 dagar före kursstart – ingen avgift.
  • Från och med 14 dagar före kursstart (men efter att ångerrätten har förfallit) - avbokningsavgift 10 % av kursavgiften.
  • Efter kursstart – ej möjligt att avboka och få pengar tillbaka, förutom vid sjukdom styrkt av läkarintyg (då får man tillbaka pengar from den dag läkarintyget gäller), flytt från orten eller förändrade arbetsförhållanden som inte kunde förutses när kursen bokades (ska också styrkas med intyg från arbetsgivaren). För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Folkuniversitetet inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.