Uppdragsutbildning

Idag har ingen organisation råd att stå stilla. Kunskaper och färdigheter behöver ständigt utvecklas och kompletteras, och fortbildning för personal och ledare behöver vara en självklar del av varje verksamhets arbete, i både företag, organisationer och föreningar.

Uppdragsutbildning Folkuniversitetet Östersund

Uppdragsutbildningar är ett område vi har arbetat länge med. Vi hjälper till med att organisera högkvalitativa och skräddarsydda utbildningar utifrån de specifika behov som finns i den enskilda organisationen, ibland med kompetens från oss, ibland med inhyrda experter. Genom åren har vi till exempel kört mycket uppskattade kurser i affärsengelska, hjälpt landstinget och Östersunds kommun med en utbildning i bemötande av människor, och jobbat med ett flertal kommuner i frågor kring integration, tolkanvändning och språkstöd.

Har du själv ett upplägg eller innehåll för en utbildningsdag eller likande kan vi hjälpa till med moderering, processledning och praktiska frågor som lokal, ljud och videoinspelning / livestreaming.
Läs mer här!

Vi erbjuder också coachning till enskilda medarbetare.

Här ser du några exempel på kurser vi haft eller skulle kunna erbjuda, men det stoppar inte där. Kontakta oss gärna för att diskutera om vi kan hjälpa till med just ert utbildningsbehov!

Hållbarhet
•    Utveckla ert miljöarbete
•    Kom igång med miljöcertifieringen

Språkutbildning
•    Affärsengelska
•    Grundläggande arabiska
•    Tolkanvändning
•    Fortbildning för aktiva tolkar

Ledarskap och bemötande
•    Att bemöta människor
•    Att möta sexualbrottsutsatta
•    Inre ledarskap och beslutsfattande
•    Medarbetarsamtal

Integration och migration
•    Lagar och regler kring migration
•    Integrationsarbete
•    Att möta nyanlända


Har du frågor?

Kontakta Malin Pettersson
malin.pettersson@folkuniversitetet.se
063-10 60 60