Dags att fokusera på det roliga!

Arbetar i en förening gör man för att man brinner för något – dans, språk, gamla bilar, samhällsarbete eller nåt helt annat. Få brinner för att sitta på möten, skriva protokoll, och andra formaliteter som föreningsarbetet också består av, men som ofta tar mer energi än det skulle behöva göra. Vi hjälper er hitta sätt att beta av formaliteterna så effektivt och roligt som möjligt, så att de stöttar er i det ni egentligen är där för.

Föreningsutveckling Folkuniversitetet Östersund

Styrelse/föreningsutbildning

Alla som engagerar sig i en förening eller sitter i en styrelse gör det någon gång för första gången. Att sätta sig in i hur en förening fungerar med stadgar, protokoll, rollfördelning, medlemsvård mm är inte helt enkelt. I många styrelser finns kunskaperna knappt alls, vilket riskerar att göra det både tungrott och konfliktfyllt.

Vi kommer gärna ut och hjälper er med en utbildning i just de bitar ni känner att ni saknar. Det kan handla om:

  • Vad en förening är och vilken struktur som behöver finnas i den
  • Hur man håller ett roligt och effektivt möte där alla får komma till tals
  • Hur man får medlemmar att tordas och vilja engagera sig
  • Styrelsearbete – vem gör vad och hur gör man?
  • Cirkelledarutbildning
  • Eldsjälsvård – hur tar vi hand om våra drivna medlemmar så att de håller och vill fortsätta engagera sig?

Utrustning och pedagogiska tjänster

Vi hjälper till med processledning: till exempel att bistå med mötesordförande till ett årsmöte, eller att vara med och leda en planeringsdag för att utveckla verksamheten i föreningen. Ibland kan det vara hjälpsamt att få in en neutral part som kan leda samtalen och skapa en yta där alla känner sig välkomna att delta. Vi kan också hjälpa till med mer praktiska bitar som ljud, ljus, videoinspelning mm.
Läs mer här!

Coachning

Att vara engagerad innehåller många utmaningar på ett personligt plan – dels hur en ska angripa själva föreningsarbetet, men också hur en får ihop det med livets andra åtaganden. Ibland behöver enskilda personer i föreningen lite extra stöd. Det kan vara en ledare eller förtroendevald med extra mycket på sitt bord, eller som ska ge sig in i ett nytt uppdrag.

Kontakta oss

063-10 60 60
info.ostersund@folkuniversitetet.se