Behöver du nån att bolla med?

Som en del i vår ambition att stödja människor att utvecklas erbjuder Folkuniversitetet nu även coachning. Det kan handla om allt från att våga byta jobb eller få stöd i en förändring till att få ihop arbetet eller föreningsengagemanget med resten av livet.

Coachning Folkuniversitetet Östersund

Vad är coachning?

Välkommen till ett öppet och nyfiket samtal där du får möjlighet att titta närmare på saker som du skulle vilja utveckla eller komma vidare med. Du bestämmer helt och hållet agendan för samtalet - det är du som vet vad du vill undersöka, och det är du som har svaren. Coachens roll är att lyssna och ställa frågor som hjälper dig att reda ut och bli klar över vad det är som är viktigt för dig. Det kan handla om allt från konkreta beslutsfrågor och praktiska problem till hur du hanterar utmanande situationer. Exempel kan vara:

  • Hitta en ny karriärväg
  • Hantera din arbetssituation
  • Hantera/genomföra en livsförändring
  • Ledarskapsfrågor
  • Coachning kring organisationsutveckling och styrelsearbete

Vad är syftet?

Coachning hjälper dig att här och nu hantera den fråga du valt, men syftar också till att ge dig strategier för framtiden. Du lär dig se situationer ur fler perspektiv, hitta dina resurser när du behöver dem, och ger dig en beslutskompass att följa genom att synliggöra vilka värden som är viktigast för dig.

Vem är coachen?

Eva Andreasson är utbildad coach, beteendevetare och gymnasielärare i psykologi och matematik. Hon har sin bas i Zen Coaching – ett angreppssätt som baseras i bl a mindfulness, Non Violent Communication och Theory U, och har även erfarenhet inom ACT och Appreciative Inquiry. Hon har också lång erfarenhet av förenings- och styrelsearbete inom både politik, fack, bostadsrättsförening och ideella föreningar.

Hennes övriga uppdrag hos oss omfattar - processledning och moderatorsuppdrag - utbildningar i föreningsarbete, styrelsearbete och verksamhetsutveckling - undervisning i psykologi och samhällskunskap - cirkelledarutbildning - utbildningsledare på tolkutbildningen.

Var och hur?

Samtalen kan ske på plats på Folkuniversitetet på campus i Östersund, eller via Skype/telefon.

Priser

Privatpersoner och företag: 850 kr/h, 4000 kr för ett paket om 5 träffar.

Samarbetsföreningar har möjlighet att erbjuda coachning till sina ledare/förtroendevalda och betalar då 300 kr/h.

Då vi är en icke-vinstdrivande organisation och dessutom är momsbefriade har vi möjligheten att lägga oss lite lägre prismässigt än andra aktörer. Fint tycker vi, som vill att fler ska få chansen!

Kontakta

Eva Andreasson
eva.andreasson@folkuniversitetet.se
063-660 55 75

Välkommen!