Sjukvårdssvenska

Utbildningar i sjukvårdssvenska för utländska medarbetare inom hälso- och sjukvården som är på väg mot svenska legitimation.

Sjukvårdssvenska, Folkuniversitetet i Karlstad

Har du en nyrekryterade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är på väg mot svensk legitimation? Eller kanske en medarbetare som har arbetat några år och behöver utveckla sitt språk?

Folkuniversitetet i Karlstad arrangerar kurser i svenska för utländsk vårdpersonal, anpassade för en mängd legitimationsyrken, individuellt eller i grupp, på plats eller på distans.

I undervisningen fokuserar vi på att ge deltagarna de språkliga verktyg som behövs för att kunna fungera i kontakten med svensktalande patienter, kollegor och anhöriga.

Att kunna kommunicera på svenska är en grundläggande förutsättning för hög patientsäkerhet!

Exempel på innehåll i sjukvårdssvenska

 • Patientsamtal
 • Undersökningar
 • Information till anhöriga
 • Arbetsrelaterade samtal med kollegor
 • Telefonsamtal med kollegor (bakjour, annan avdelning)
 • Sociala samtal med kollegor
 • Recept och läkemedel
 • Journalskrivning

Exempel på uppdrag

 • Odontologisk svenska för tandläkare, 40 lektioner
 • Muntlig kommunikation för sjuksköterskor, 60 lektioner
 • Fackspråklig terminologi för farmaceut, 35 lektioner
 • Skrivkurs för läkare på distans, 40 lektioner
 • Hörförståelseträning för läkare på deldistans, 30 lektioner

Vill du veta mer?

Ing-Marie Kahlin, utbildningsledare
054-770 58 65
ing-marie.kahlin@folkuniversitetet.se