Företagsutbildning i Karlstad

Folkuniversitetet i Karlstad utbildar medarbetare i företag, organisationer och offentlig sektor. Investera i kunskap och öka lönsamheten!

Företagsutbildning, Folkuniversitetet i Karlstad

Folkuniversitetet i Karlstad har lång erfarenhet av utbildning och kompetensutveckling för medarbetare i företag, organisationer och offentlig sektor.

Utifrån dina behov och förutsättningar skräddarsyr vi en helhetslösning som inkluderar planering och upplägg, undervisning, utvärdering och administration.

Våra utbildningar

  • Sjukvårdssvenska
  • Svenska
  • Engelska
  • IT-utbildning
  • Ledarskap
  • Ekonomi
  • Juridik
  • Projektledning
  • Marknadsföring och försäljning

Hög kvalitet och personlig service

Kvalitet är vårt ledord. Genom kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar säkerställer vi att kurser och utbildningar motsvarar kraven och utvecklas för framtida behov.

Du får personlig service och hela tiden kontakt med samma person(er).

Exempel på kunder

Några av våra kunder är Handelskammaren, Arbetsförmedlingen, Karlstad kommun, Region Värmland och Kammarkollegiet.

Vill du veta mer?

054-19 58 48
info.karlstad@folkuniversitetet.se