Styrelse

Styrelsen

Styrelsen Senioruniversitetet Hudiksvall Folkuniversitetet

Ordförande Inger Persson,inger.persson00@telia.com, 070-372 52 76

Kassör Irene Blomirblom@gmail.com, 070-251 65 00

Sekreterare Ingrid Berglöfingrid.berglof@gmail.com, 070-579 66 05

Ledamot Lars Bergman,lars.g.bergman@telia.com, 0650-961 04

Ledamot Mats Runefelt, matsrunefelt51@gmail.com, 070-291 24 67

Ledamot Lena Husén,lena_husen@hotmail.com, 070-525 74 95

Ledamot Cecilia Pihlström, cecpih@gmail.com, 073-578 50 25 

Suppleant Lars Brinkbrink.lars@hotmail.com, 076-805 00 76

Suppleant Gunilla Jansson, gunilla.hudik@gmail.com, 070-595 00 52

Revisor Birgitta Jonssonbirjon48@gmail.com, 070-675 53 39

Revisor Ulf Sundhulf.sundh@telia.com, 0650-936 36

Valberedning Ingmarie Månsson, ingmarie.mansson@telia.com, 073-052 39 30

Valberedning Ia Wigren-Lundh, ia.wigren-lundh@tele2.se, 073-070 54 35

Valberedning Åke Hammarstedt, marthaochake@msn.com, 072-748 60 06