Styrelse

Styrelsen

Styrelsen Senioruniversitetet Hudiksvall Folkuniversitetet

Ordförande Inger Persson,inger.persson00@telia.com, 070-372 52 76

Kassör Irene Blomirblom@gmail.com, 070-251 65 00

Sekreterare Ingrid Berglöfingrid.berglof@gmail.com, 070-579 66 05

Ledamot Lars Bergman,lars.g.bergman@telia.com, 0650-961 04

Ledamot Mats Runefelt, matsrunefelt51@gmail.com, 070-291 24 67

Ledamot Lena Husén,lena_husen@hotmail.com, 070-525 74 95

Ledamot Cecilia Pihlström, cecpih@gmail.com, 073-578 50 25 

Suppleant Lars Brinkbrink.lars@hotmail.com, 076-805 00 76

Suppleant Gunilla Jansson, gunilla.hudik@gmail.com, 070-595 00 52

Revisor Birgitta Jonssonbirjon48@gmail.com, 070-675 53 39

Revisor Sten Nordborg, sten_nordborg@hotmail.se, 076-146 84 91

Valberedning Åke Hammarstedt, martaochake@msn.se, 072-748 60 06

Valberedning Anja Sandberg, anjasandberg0@gmail.com, 070-640 16 42

Valberedning Mona Lindvall Eriksson, mona.lindvall26@gmail.com, 070-614 94 74