Styrelse

Styrelsen

Styrelsen Senioruniversitetet Hudiksvall Folkuniversitetet

Ordförande Inger Persson,perssoninger77@gmail.com, 070-372 52 76

Kassör Irene Blomirblom@gmail.com, 070-251 65 00

Sekreterare Ingrid Berglöfingrid.berglof@gmail.com, 070-579 66 05

Ledamot Lars Bergman,lars.g.bergman@telia.com, 070-282 03 26

Ledamot Mats Runefelt, matsrunefelt51@gmail.com, 070-291 24 67

Ledamot Lena Husén,lena_husen@hotmail.com, 070-525 74 95

Ledamot Cecilia Pihlström, cecpih@gmail.com, 073-578 50 25 

Suppleant Ursula Lorkursula.lork@gmail.com, 076-805 00 76

Suppleant Gunilla Jansson, gunilla.hudik@gmail.com, 073-819 01 47

Revisor Birgitta Jonssonbirjon48@gmail.com, 070-675 53 39

Revisor Anna-Carin Abrahamsson, acabrahamsson@hotmail.com, 076-133 34 17

Valberedning Karin Berglöf-Danielsson, martaochake@msn.se, 072-748 60 06

Valberedning Mona Lindvall Eriksson, karin@marknadsresurs.se, 070-394 31 01