Program

Höstens program

Höstprogram för senioruniversitetet i Hudiksvall

11 oktober

FN:s arbete för kvinnors rättigheter - exempel från Afghanistan och Pakistan, Lena Lindberg (tidigare programdirektör i FN:s biståndsorgan).

8 november

I skuggan av Nathan - Omi Söderblom, barnbarn till Nathan Söderblom, berättar om sin bok.

6 december

En levande landsbygd med lokalt entreprenörskap, Peter Jonazon från DellenMejeriet.