Sök Meny
RGRM

RGRM

RGRM - Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

I samarbete med The Ronnie Gardiner Rhythm Institute anordnar Folkuniversitetet studiecirklar i RGRM Metoden. Genom Folkuniversitetets mångåriga arbete och erfarenheter från folkbildningsarbete bland personer med funktionsnedsättning och äldre har vi kunnat introducera denna unika metod för strokedrabbade personer i samarbete med Stroke Forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gymnastik för hjärnan
I RGRM arbetar man med rytm, musik och rörelse enligt ett genomarbetat schema. Övningarna är utformade för att stimulera hjärnan och förbättra koncentration, balans, koordination, minne samt skapa glädje och självförtroende. Gymnastik för hjärnan skulle man kunna säga. Tillsammans med rytmisk musik blir det en glädjefylld stunds hjärngymnastik.

Multisensorisk träning
RGRM Metoden innebär multisensorisk träning för hela människan med uttryck i musikaliska/rytmiska övningar. Övningarna utförs som en gruppaktivitet, där de gemensamma inslagen av sång och musik är en viktig del som kan betraktas som folkbildningens bidrag till metodens framgångsrika utveckling.

Samarbete mellan hjärnhalvorna
RGRM Metoden ger, genom sitt systematiska  system och utförande, en god möjlighet för människans båda hjärnhalvor att arbeta tillsammans med kroppen och finna vägar till ett friskare liv. Sammansättningen av färger, symboler, ord, ljud och rörelser tillsammans med musik och rytm gör övningarna intressanta, varierande och roliga.

För strokedrabbade och andra
RGRM-metoden har främst introducerats för strokedrabbade personer men har efter hand kommit att intressera personal som arbetar även inom andra områden. Till exempel kan RGRM-metoden med fördel användas i verksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdomar, olika neuropsykiatriska tillstånd, Parkinson och andra neurologiska sjukdomstillstånd . Metoden kan också vara lämplig som förebyggande friskvård.

Forskning
Kan man genom rehabiliteringsinsatser i grupp med inriktning på musik och rytmik uppnå förbättring i ett sent skede av stroke?
Det är en av frågorna man hoppas få svar på i forskningsprojektet Kultur och hjärnhälsa där RGRM-metoden studeras under ledning av Michael Nilsson, professor  och specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och neurologi vid Sahlgrenska Universitetetssjukhuset.
I den jämförande studie som pågår arbetar ledare från Folkuniversitetet med grupper av strokedrabbade som jämförs med en kontrollgrupp och en grupp som får ridterapi.

Har du frågor?

Kontakta
031-10 65 26
info.uppsokande@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss