Korta vägen i Luleå

Arbetsförmedlingens tjänster Luleå

Är du arbetssökande akademiker? Korta vägen på Folkuniversitetet i Luleå är en arbetsmarknadsutbildning som ökar dina chanser att få ett jobb eller studera vidare.

KVZ

Utbildningen anordnas av Folkuniversitetet i Luleå i samarbete med Luleå tekniska universitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbildningens mål

Målet med Korta vägen är att öka dina möjligheter att hitta ett arbete som stämmer överens med din kompetens och din akademiska utbildning. Utbildningen förbereder dig för kompletterande universitetsstudier eller att du får hjälp att nyorientera dig på arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller bland annat arbetslivsorientering, akademisk vägledning, akademisk svenska, studiebesök och praktik inom ditt yrkesområde. Du erhåller även löpande coachning av våra handledare för att du ska hitta rätt väg till studier eller arbete.

Under utbildningen har du tillgång till egen bärbar dator och kurslitteratur för eventuella språkstudier.

Korta vägen pågår på heltid under fyra till sex månader och anpassas utifrån din bakgrund och dina behov.

Hur söker jag till Korta vägen?

För att söka utbildningen krävs att du har minst två års akademiska studier och att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen beslutar om du kan gå utbildningen.

Du bör ha uppnått sfi-D-nivå i svenska eller ha motsvarande språkkunskaper.

Kontakta oss för mer information

För mer information kan du kontakta oss på Folkuniversitetet. Det kommer även att ske öppna informationsmöten om Korta vägen och dessa  genomförs på Folkuniversitetet i Luleå.

Kontaktinformation

Jesper Andersson, utbildningsledare
Tel. 0920-47 76 09
jesper.andersson@folkuniversitetet.se

Urban Nilsson, yrkescoach
urban.nilsson@folkuniversitetet.se

Stina Thunberg, lärare i svenska
stina.thunberg@folkuniversitetet.se

Katarina Lindkvist-Olsson, studie- och yrkesvägledare
katarina.lindkvist-olsson@folkuniversitetet.se