Aktiviteter i ateljén

Läs mer om olika aktiviteter i ateljén i Växjö.

Screentryck, sömnad och produktutveckling

I screentrycksverkstaden arbetar vi med mönsterframställning i fotoscreenteknik som sedan används i tillverkningen av textila produkter, såsom miljökassar eller klädesplagg.

Trädgård och odling

I vår trädgård finns möjlighet att odla och arbeta med design och tillverkning av produkter för trädgårdsodling (såsom betonggjutning). Odlingen utvecklas för att skapa en attraktiv och levande utemiljö med både blommor och nyttoväxter där vi odlar ekologiska nyttoväxter för användning i vår verksamhet.

Konst och konsthantverk

I den konstnärliga verksamheten arbetar vi med teckning, måleri och skulptur i skilda material. I ateljén arbetar vi också med utställningsproduktioner från idé till färdig utställning. Vi har ett samarbete med Folkbildningen där vi ordnar utställningar på biblioteken i Kronoberg län. Här ingår allt från utställningslayout och marknadsföring till produkt.

Återvinningsdesign en självklarhet

Genom samarbete med föreningsliv och privatpersoner tar vi tillvara material som annars skulle kasserats. Materialet återanvänds i vår verkstad för återvinningsdesign där och miljökassar, grytlappar, haklappar mm. av begagnade textilier. Här finns möjlighet att vara mycket kreativ, att prova nya vägar och att utmana sig själv, samtidigt som man bidrar till att skapa medvetenhet kring konsumtion och miljö.

Analogt fotolab

Vi har ett analogt fotolabb där vi erbjuder studiecirklar i fotografi och analog bildframställning tillsammans med folkbildningen.

Pågående samarbeten

Vi har också ett samarbete med Kafé Rekommenderas som har försäljning i butiken onsdag och torsdag förmiddag. Det finns planer på att utöka samarbetet genom att ge möjlighet till arbetsträning i kaféverksamheten.