Visuell Kommunikatör Fotograf

Yrkeshögskoleutbildning Stockholm

Yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf är en 2,5-årig heltidsutbildning som berättigar till studiemedel. Som Visuell Kommunikatör Fotograf skapar du visuella uttryck för olika typer av medier och uppdragsgivare. Du lär dig att arbeta med både fotografisk och rörlig bild, att genomföra storytelling inom det visuella området, arbeta efter en given brief från kund och att hålla deadline och kvalitet.

Kvinna som blir fotad i en studio.
Sista ansökningsdatum
2020-05-12
Utbildningstart
2020-08-24
Studietakt
Heltid
Antal platser
18
Antal veckor LIA
30

Efter utbildingen kan du arbeta som

 • Yrkesfotograf
 • Kvalificerad fotoassistent
 • Visuell kommunikatör
 • Bildredaktör
 • Bildansvarig
 • Kvalitetsansvarig visuella uttryck
 • Film och cinemagraph producent
 • Bildproducent
 • Projektledare inom stillbild och rörlig bild

Fakta

Fotografyrket är en yrkesroll i förändring och dagens medielandskap utvecklas i snabb takt. Därför blir det allt viktigare för de som arbetar inom den kommunikativa branschen att effektivt nå ut med sina budskap i mediebruset. Som Visuell Kommunikatör Fotograf har du en viktig roll i att producera relevanta, visuella produktioner som motsvarar eller till och med överträffar uppdragsgivarens beställning. Du arbetar med både fotografi och rörlig bild mot till exempel en beställare på en reklam-, media- eller informationsbyrå, marknadsavdelning eller tidningsredaktion.

Utbildningen är eftergymnasial och inplacerad på SeQF nivå 5. Se www.seqf.se

Fotografyrket är en yrkesroll i förändring och dagens medielandskap utvecklas i snabb takt. Därför blir det allt viktigare för de som arbetar inom den kommunikativa branschen att effektivt nå ut med sina budskap i mediebruset. Som Visuell Kommunikatör Fotograf har du en viktig roll i att producera relevanta, visuella produktioner som motsvarar eller till och med överträffar uppdragsgivarens beställning. Du arbetar med både fotografi och rörlig bild mot till exempel en beställare på en reklam-, media- eller informationsbyrå, marknadsavdelning eller tidningsredaktion.

Framtiden innebär en tuff arbetsmarknad där du främst arbetar som egenföretagare. Därför är det viktigt att du är välutbildad inom både teori och praktik för att kunna arbeta på ett effektivt sätt och leverera material av hög kvalité. På utbildningen får du läsa kurser i bland annat bildkommunikation, juridik, projektledning och storytelling. Självklart studerar du även produktion av fotografisk och rörlig bild.
Det anställs både nu och i en framtid fler och fler fotografer för produktion av bilder till främst e-handel (E-com). Möjligheterna att arbeta inhouse som anställd fotograf ökar.

Lärande i arbete (LIA)
LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats. Du får nyttig arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden.

Under utbildningen Visuell kommunikatör Fotograf har du två LIA-kurser:

 • En kortare kurs, LIA 1, som är inriktad mot beställning av fotografi och rörlig bild. En mindre del av kursen utgör internationell LIA i Barcelona. Detta sker under förutsättning att vi får medel från Erasmus+
 • En längre period, LIA 2, då du gör praktik hos ett företag som producerar fotografi och rörlig bild. Det finns även möjlighet att genomföra LIA 2 internationellt.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Yrkesfotograf
 • Kvalificerad fotoassistent
 • Visuell kommunikatör
 • Bildredaktör
 • Bildansvarig
 • Kvalitetsansvarig visuella uttryck
 • Film och cinemagraph producent
 • Bildproducent
 • Projektledare inom stillbild och rörlig bild

Vad innebär en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som utformas i nära samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och utbildningarna ska leda till jobb. Utbildningarna är avgiftsfria och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiemedel på en yrkeshögskoleutbildning belastar högskolekvoten av dina studiemedel.