FAQ

Vanliga frågor om yrkeshögskoleutbildningen Kommersiell Fotograf.

Vad har ni för behörighetskrav?
För att vara behörig till utbildningarna ska du ha både grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier samt vissa godkända särskilda förkunskapskrav.

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?

Om du till exempel saknar betyg eller andra efterfrågade bevis på förkunskaper som krävs för att söka våra YH-utbildningar så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver påvisa att du trots att du saknar formella betyg på dina kunskaper ändå besitter kunskaperna.

Du gör detta genom att klicka på knappen "Åberopa reell kompetens" under Behörighets-fliken på ansökningssidan i YH-antagningen. Där fyller du kort i vad och varför du önskar åberopa reell kompetens.

Du måste också bifoga ett så kallat självskattningsdokument där du listar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser som är kopplade till de förkunskapskrav som du saknar dokumentation för. Du kan få ett underlag till självskattning av oss eller av studievägledare på skola eller hos arbetsförmedlingen. 

Självskattningen ska utöver ditt dokument styrkas av till exempel referenser (namn och kontaktuppgifter till personer som känner till vilken kunskap du har), eventuella ofullständiga betyg och intyg. Det går bra att bifoga bilder, filmer och i praktiken allt material som kan styrka självskattningen. Självskattningsdokumentet samt eventuellt övriga dokument placerar du under ansökningsalternativet "övrigt".

Bedömningen av reell kompetens är en omfattande process. Du bör därför lämna in dina dokument rörande reell kompetens i god tid (innan sista ansökningsdag).

Kan jag gå på utbildningarna även om jag inte kan svenska?
Om du inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket kommer du att få svårt att tillgodogöra dig utbildningarna eftersom svenska är det huvudsakliga undervisningsspråket.

Är det både undervisning i fotografi och rörlig bild på utbildningarna?
Ja, vi har undervisning i både rörlig bild och stillbild. Fördelningen är ungefär 50/50. Utbildningarna är baserade på att ge lika stor kompetens till båda typerna av visuella uttryck.

Har utbildningarna en viss inriktning?
Vår utbildning har en inriktning mot kommersiellt fotografi. Vår inriktning är ganska bred för att sedan ge möjlighet till att profilera mot vald del av yrkesrollen.

Vad är det för skillnad på utbildningarna Kommersiell Fotograf och Bilddesigner?
På utbildningen Bilddesigner utbildar vi i postproduktion. Här utbildar vi inte fotografer. På utbildningen Kommersiell Fotograf utbildar vi fotografer som ska producera fotografisk bild och rörlig bild. Vi har på denna utbildning undervisning i postproduktion av bild och rörlig bild, men kommer aldrig upp till den kompetensnivå som bildbehandlarna har. De båda yrkesrollerna samverkar i yrkeslivet och gör så även under utbildningen.

Har ni mörkrum?
Nej, det har vi inte sedan många år tillbaka. Vi arbetar helt digitalt och besparar miljön den giftiga fotokemin och de tungmetaller som ingår i analoga processer. Vi arbetar aktivt för att hålla en så god miljömässig nivå som möjligt på utbildningen. I den lilla delen av analog bild som ingår i utbildningen så skannar vi negativen.  Läs mer om våra lokaler och vår utrustning här.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Du som söker till våra utbildningar ska skicka in handlingar som styrker din behörighet samt arbetsprover enligt anvisningarna. Du ska inte skicka in något CV.

Om du söker med betyg/examina på andra språk än svenska eller engelska måste du få dem validerade via Universitets- och högskolerådet (www.uhr.se) för att vi ska kunna bedöma dem. Observera att UHR kan ha lång handläggningstid.

Övriga intyg och handlingar på andra språk än svenska och engelska som du önskar anföra i din ansökan ska vara översatta av auktoriserad översättare. En lista på auktoriserade översättare finns på www.kammarkollegiet.se

Hur går antagningsprocessen till?
Fotoskolan STHLM tillämpar ett stegvist urval, eftersom vi troligtvis har fler sökande än vad vi har studerandeplatser.

  1. Sökanden skickar in handlingar som styrker behörighet, arbetsprov baserat på bilder/filmer och ett textbaserat arbetsprov.
  2. Ett antal av de som får högst poäng efter steg 1 kallas till en provdag (8 eller 9 juni) på Fotoskolan STHLM i Stockholm. 
  3. På provdagen genomförs intervjuer ocht arbetsuppgifter av visuellt skapande karaktär samt textuppgifter.  
  4. Alla sökande rangordnas och de som får högst poäng totalt (utifrån inskickat arbetsprov, intervjuer, provdagens arbetsprover) erbjuds en plats på utbildningen. Övriga hamnar på reservlistan.
  5. De som erbjuds plats tackar ja eller nej. När någon tackar nej kontaktas sökanden på reservlistan i tur och ordning och erbjuds platsen istället.
  6. Du måste vara med på provdagen för att kunna bli antagen till utbildningen. Kan du inte delta på plats på grund av speciella skäl kan du få göra intervjuver och vissa arbetsuppgifter på distans via internet. 

Hur många söker till utbildningarna?
Det är normalt betydligt många fler sökande än vad vi har möjlighet att erbjuda utbildningsplats. Vi bedriver landets enda eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar inom sina yrkesområden, vilket avspeglar sig i antalet sökande.

Kan jag komma in även om jag inte uppfyller behörighetskraven?
Om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen kan vi anta icke-behöriga sökanden. Högst 20 procent av de antagna får vara icke-behöriga så det är generellt sett mer fördelaktigt att vara behörig, men även icke-behöriga kan alltså komma in.

Vilken utrustning arbetar ni med?
Läs mer om våra lokaler och vår utrustning här.