Korta YH-kurser

Förutom våra längre yrkeshögskoleutbildningar så erbjuder även Folkuniversitetet korta YH-kurser med en omfattning upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar upp till ett halvårs heltidsstudier.

Korta YH-kurser

Kurserna har särskilda antagningskrav. Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. På Folkuniversitetets korta YH-kurser har du samma rätt till studiemedel som om du går en lång yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg och du får ett utbildningsbevis.

Kontakta administratören av den kurs du är intresserad av för mer information om behörighet och antagning.

Korta YH-kurser