Korta yrkeshögskoleutbildningar

Förutom våra längre yrkeshögskoleutbildningar så erbjuder även Folkuniversitetet korta YH-utbildningar med en omfattning upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar upp till ett halvårs heltidsstudier.

Korta yrkeshögskoleutbildningar

Utbildningarna har särskilda antagningskrav. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. På Folkuniversitetets korta yrkeshögskoleutbildningar har du samma rätt till studiemedel som om du går en lång yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd utbildning sätts betyg och du får ett utbildningsbevis.

Kontaktar den utbildning du är intresserad av för mer information om behörighet och antagning.