Kvalificerad yrkespraktik, LIA

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller LIA, lärande i arbete, som innebär att du är ute på praktik på en arbetsplats.

Kvalificerad yrkespraktik - LIA

Lärande i arbete - LIA - det är din praktikperiod. Den kan vara olika lång beroende på utbildning och sker ofta mot slutet av din utbildning. Då har du god nytta av vad du fått lära dig hittills, och du kan snabbt sätta dig in i yrkesrollen.

När du läser någon av Folkuniversitetets YH-utbildningar har du även möjlighet att göra din LIA-period utomlands. Genom ett unikt Erasmus-projekt har vi flera samarbetspartner runt om i Europa och vi hjälper till med att ordna boende, resa och praktikplats. Du har rätt till studiemedel även under din LIA-period.

Vi hjälper dig att hitta rätt arbetsplats. Vi har kontakt med en rad olika företag, men du kan också komma med ett eget förslag. Genom praktiken får du värdefull praktisk yrkeskunskap. Du får möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken. Du får kollegor som hjälper dig tillrätta och en handledare som hjälper dig att utvecklas. Det är inte ovanligt våra studerande erbjuds fortsatt anställning på det företag där de genomfört sin LIA-period. Kontakta det kontor som ansvarar över utbildningen för mer information.

Utbildningar med LIA