Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Kommersiell Fotograf.

Man som retuscherar en bild vid en dator.

Allmän behörighet

För att kunna söka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

    Om du saknar en gymnasieexamen eller motsvarande, betyg i svenska 2/Svenska som andraspråk 2, (gäller ej Foto 2 och/eller Film- och TV-produktion 1 & 2), som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Det innebär att du bevisar att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan ha skaffat dem genom arbetslivserfarenhet eller på något annat sätt. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med ev. bilagor. Formulär för kompetenskartläggning hittar du här!

  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Läs mer om bedömningen här.

Särskilda förkunskaper

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet. Vår utbildning är en kvalificerad yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå och utgår ifrån vissa grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den särskilda behörigheten beskrivs som gymnasiekurser, men det finns en rad andra sätt för att påvisa behörighet.

För detta gäller:

  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Fotografisk bild 2 och/eller Film och TV-produktion 2 eller motsvarande samt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande. Med motsvarande kan såväl annan utbildning som egen erfarenhet räknas.  
  • Alternativt till Fotografisk bild 2 och/eller Film och TV-produktion 2 är motsvarande kunskaper från till exempel folkhögskola, studieförbund, högskola, eller minst fyra månaders skriftligt påvisbart heltidsarbete (ej praktik!) inom yrkesområdena fotografi och filmproduktion.

Om du inte har dina förkunskaper från utbildning, och anser att dina förkunskaper motsvarar ovanstående, men inte kan påvisa det med till exempel betyg eller intyg, kan vi pröva din kompetens rörande Fotografisk bild 2. Detta sker genom ett skriftligt internetbaserat prov, på distans.

Vid frågor angående behörighet, kontakta skoladmin@folkuniversitetet.se