Om vidarestudier vid universitet och högskola

Vad behöver jag för att kunna läsa vidare på universitetet eller högskolan?
Det beror på vad du vill läsa men kravet är grundläggande behörighet för att söka till universitet eller högskola. Kontakta det universitet eller den högskola som du vill läsa vid.

Vi har även en studie- och yrkesvägledare som finns till hands under din studietid som kan hjälpa dig.

Du kan läsa med om grundläggande behörighet här: Behörighet