Om frånvaroanmälan

Närvaron vid lektionspassen är mycket viktig för dig som studerar i och med att studietakten på Komvux är hög. Om du av någon anledning måste vara frånvarande under ett lektionspass ska du meddela din lärare via Moodle. Det är viktigt att du gör allt du kan för att studera trots din frånvaro.