Om prövning

Kommande prövningar annonseras under hösten.

Vad är en prövning?
En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och examinerar dina kunskaper. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Det kan även ingå laboration, inlämningsuppgifter och muntliga uppgifter/prov. En prövning innebär studier på egen hand utan handledning från lärare.

Hur förbereder jag mig för att lyckas med min prövning?

Kan jag göra en prövning på Komvux Folkuniversitetet?
För att göra en prövning måste du vara 20 år eller ha slutbetyg från gymnasieskolan och vara folkbokförd i någon av följande kommuner:

Botkyrka
Huddinge
Nykvarn
Salem
Södertälje

Du som tidigare har fått F kan göra en prövning för att få ett betyg mellan E-A.

  • Du som redan har E eller ett högre betyg i en kurs men vill höja ditt betyg.
  • Du som inte har läst kursen tidigare men vill ha ett betyg.

Min kommun finns inte med i listan, kan jag göra en prövning hos er ändå?
Nej. Om din kommun inte finns med i listan ovanför kan du inte göra en prövning hos oss på Komvux Folkuniversitetet. Se vilka skolor som just Vuxenutbildning i din hemkommun samarbeterar med och kontakta dem vidare för att se om du kan göra en prövning. 

Vilka kurser kan jag göra prövning i?
Vi erbjuder prövningar på hela vårt gymnasiala kursutbud inom följande ämnesområden: Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap.

Här hittar du information om vilka kurser du kan göra prövning i på Komvux Folkuniversitetet.

På Skolverkets hemsida hittar du kunskapskraven och ämnesplanerna i kurserna.

Hur många kurser kan jag göra prövning i per prövningstillfälle?
Du kan endast göra prövning i en kurs per prövningstillfälle.

Vad kostar det att göra en prövning?
Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. 
Observera! Avgiften ej återbetalas vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.         
Undantag: Om du har läst en kurs på Komvux tidigare och fått betyget F så är prövningen kostnadsfri. Du kommer att behöva skicka en kopia på ditt betyg till Folkuniversitetet för att styrka att du fått F i kursen.

Viktigt att veta
När du anmäler dig till prövning måste du betala in 500kr alternativt skicka in en kopia på ditt F-betyg i kursen du ska pröva enligt angiven tid som står i anmälningsformuläret. 
Om du inte betalar in för din prövning eller skickar in en kopia på ditt betyg senast det datum som anges i anmälningsformuläret kommer du inte att få en kallelse till prövningstillfället.


Hur anmäler jag mig till prövning?
Ansökningstider och anmälan till prövning hittar du här.

Jag har missat att ansöka till prövning. Tar ni emot sena ansökningar?
Nej. Har du missat att ansöka till prövning inom ansökningstiden så får du söka till nästkommande tillfälle.

Har ni några restplatser till prövning?
Nej

Hur får jag ut mitt betyg?
Efter att du gjort din prövning hos oss Komvux Folkuniversitetet så skickar vi betyget till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Ca 2-3 veckor efter prövningstillfället kan du beställa ut ditt betyg via Vuxenutbildningen i din hemkommun. Folkuniversitetet utfärdar inga betyg. 

* Om Vuxenutbildningen i din hemkommun är anslutna till betygsdatabasen överförs per automatik ditt betyg till antagning.se.
* Om Vuxenutbildningen i din kommun inte är anslutna till betygsdatabasen måste du själv ladda upp ditt betyg till antagning.se