Om validering

Om du redan har börjat en kurs och upptäcker att du kan stora delar av kursinnehållet, kan det bli aktuellt med en validering. Prata med din lärare om detta och i samråd tar ni fram en valideringsplan. Du kan då avsluta kursen före ordinarie kursslut.