Om specialpedagog

Specialpedagogens mål är att motivera alla elever att uppnå kursmålen och få ett godkänt betyg samt stötta varje elev i behov av stöd för att utvecklas individuellt och förberedas inför kommande arbetsliv eller högre studier.

Vår specialpedagog hjälper dig som studerande hos oss på Komvux Folkuniversitetet. Till specialpedagogen kan du vända dig om du önskar stöd i studieteknik, planering av studieuppgifter eller för att få hjälp med fördjupad förståelse av exempelvis sina kursuppgifter.

Specialpedagogen hjälper även till att stödja elever som har behov av särskilt stöd eller anpassningar i sin studiegång. Om du som elev upplever svårigheter eller mår dåligt kan specialpedagogen också stödja och hänvisa dig till att få rätt stöd inom vården.

Om du inte är elev på Komvux Folkuniversitetet
Om du inte studerar på Komvux Folkuniversitetet och vill komma i kontakt med en Specialpedagog vänder du dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Kontakta specialpedagogen på Komvux Folkuniversitetet i Södertälje

Anna-Karin Modin Edström