Om betyg

Hur får jag ut mitt betyg?
Vill du ha ditt betyg i pappersform beställer du ut det via Vuxenutbildningen i din hemkommun. Du kan beställa betyget via deras webbplats. Observera att du först kan beställa ut ditt betyg ca 2-3 veckor efter kursens slut då det är en administrativ handläggningstid mellan oss som skola och kommunen.

Varför syns inte mitt betyg på antagning.se?
Det är Vuxenutbildningen i din hemkommun som ansvarar för överföringen av ditt betyg till antagning.se.
Om ditt betyg inte syns på antagning.se kan det bero på att kursen du läst nyligen haft kursslut och betyget inte hunnit föras över än.

Hur sätts betygen?
Din kunskapsutveckling testas på olika sätt under kursen och ligger till grund för betygssättningen. Ofta görs ett eller flera skriftliga prov men även hemuppgifter, grupparbeten och muntliga redovisningar förekommer. Allt beroende på vilken typ av kurs du läser. Betygsskalan går från icke godkänd (F) till skalan godkänd (A-E).

Titta gärna på Skolverkets film på Youtube

Kan jag få veta mitt betyg i förväg?
Läraren meddelar dig ditt betyg i slutet av kursen eller strax efter kursslut. Du måste dock vänta minst två veckor efter kursslut innan du kan beställa ut ditt betyg via vuxenutbildningen i din kommun.