Om prov

Nationellt prov
Det nationella provet är obligatoriskt att utföra för de kurser där det ingår.

I följande kurser ingår det Nationella provet:
Engelska 5 och 6
Matematik (alla kurser)
Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3

Slutprov
För de kurser där det ej ingår det Nationella provet ingår istället ett obligatoriskt slutprov som skrivs på plats i våra lokaler, både om du läser i klassrum eller på distans.

Vad gör jag om jag inte kan delta på prov?
Det är viktigt att du gör allt du kan för att delta på provtillfället. Om det inte går måste du prata med din lärare. Det är obligatoriskt att utföra slutprov eller nationellt prov.

Vad behöver jag med mig på provdagen?
Medtag giltig ID-handling (fotolegitimation). Du får information från din lärare om vilka eventuella hjälpmedel som är godkända att använda under provdagen, ex ordbok, miniräknare, etc.