Gör prövning på Komvux i Södertälje

Du kan komplettera dina betyg genom en prövning hos oss på Folkuniversitetet Komvux Södertälje. En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och vi examinerar dina kunskaper.

Flicka sitter med laptop i en fönsternisch

Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner Det kan även ingå laboration, inlämningsuppgifter och muntliga uppgifter/prov. Det sammanlagda resultatet av dessa uppgifter/provet utgör ditt betyg. En prövning innebär att du studerar helt på egen hand utan handledning från lärare.

Information och tips

Aktuella datum 

Prövningsdatum kommer att annonseras under våren.

En prövning innebär att du själv läser in kursen utan hjälp av läraren. I en prövning kan det även ingå inlämningsuppgifter förutom ett slutprov.

Kurslitteraturen köper du själv.

 

Vårtermin 2024

 

7–10 mars

Fullt

 

12–15 april

Fullt

 

7–20 maj

Fullt

 

Hösttermin 2024

oktober

november

december

 

Observera! Anmälan kan stängas tidigare då antalet platser är begränsat. Vi tar inte emot sena ansökningar.

Avgift för prövning

Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. 

Undantag gällande avgift:
 Om du har läst en kurs på Komvux tidigare och fått betyget F är prövningen kostnadsfri. Du ska bifoga en kopia på ditt betyg med ansökan till oss på Folkuniversitetet Komvux Södertälje för att styrka att du fått F i kursen.

Viktigt att veta!
Om du inte betalar in för din prövning eller har bifogat en kopia på ditt betyg senast det datum som anges på anmälningsidan kommer du inte att bli kallad till prövningstillfället.