Hur sker examinationerna

Här hittar du information om hur examinationerna går till på Folkuniversitetet i Göteborg.

I din arbetsplan finns information om vilka examinationer du behöver göra i kursen och vilka du behöver göra på plats i skolan. Examinationer kan till exempel vara i form av inlämningar, skriftliga prov eller muntliga prov. Nationella prov förekommer i vissa kurser.

Vissa examinationer kan du göra hemifrån, som inlämningar eller muntligt prov med webbkamera via Skype.

Din slutliga examination måste du göra på plats i skolan senast sju (7) dagar före att kursen avsljutas.

Mer information prov och provtillfällen får du av din lärare.