Studieformer

När du studerar på Folkuniversitetet i Göteborg väljer du själv om du vill läsa i flexibel form, på distans eller få helt vanlig gruppundervisning i klassrummet. Oavsett vilken studieform du väljer har du tillgång till samma elevstöd och engagerade lärare.

Folkuniversitetet ser alltid till individen i fösta hand och anpassar utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Målet är helt enkelt att ge dig en utbildning som passar ditt liv, oavsett hur det ser ut.

Flexibla studier innebär att du använder dig av flera olika lärformer, både självstudier på distans och gruppundervisning.

Distansstudier innebär däremot att du till största delen genomför din utbildning via datorn. Du får lärarstöd på distans genom handledning via lärplattform, e-post, sms, telefon, Skype.

Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan och att lektionen leds av din lärare.

Klicka dig vidare i meyn för att läsa mer om de olika studieformerna och ta reda på vilken som passar dig bäst just nu!