Litteraturlistor

Här hittar du som läser på Komvux vid Folkuniversitet i Göteborg litteraturlistor för våren 2020. Litteraturlistorna kan skilja sig beroende på vilken studieform du har valt.