Distansstudier

Distansstudier innebär att du till största delen genomför din utbildning via datorn. Du får lärarstöd i form av handledning via lärplattformen Moodle, e-post, sms, telefon och Skype.

På  Moodle lyssnar du på inspelade lektioner och genomgångar, lämnar in dina uppgifter och diskuterar med andra studenter.

På Moodle gör du även de examinationer som ingår i din kurs. Du behöver bara vara på plats i skolan på det obligatoriska introduktionsmötet samt för att göra ditt slutprov.

Distansstudier förutsätter att du har kontinuerlig och regelbunden kontakt med din lärare och att du visar studieaktivitet varje vecka.

Studietid och starter

Studietiden är individuell och du kan välja mellan 10, 15 eller 20 veckor. Kurser med distansupplägg startar sex gånger per år.

Studievana

Du bör har god studie- och datorvana samt gott om tid för dina studier för att klara av dina distansstudier.

Utrustning

Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling är en förutsättning för studierna. Du behöver även kurslitteratur och annan utrustning som kan höra till utbildningen. Läromedel bekostar du som är elev själv.