Flexibla studier

Flexibla studier innebär att du använder dig av flera olika lärformer. Du gör delar av din utbildning via datorn, du kan få lärarstöd genom individuell handledning och viss möjlighet till gruppundervisning.

Du kan till exempel titta på inspelade lektioner och genomgångar, lämna in dina uppgifter och diskutera med andra studenter via vår lärplattform Moodle. Flexstudier förutsätter att du har kontinuerlig och regelbunden kontakt med din lärare och att du visar studieaktivitet varje vecka.

Flexkurserna är webbaserade men du har också möjlighet att träffa din lärare. Men du studerar självständigt enligt den arbetsplan du får av din lärare.

Kurserna avslutas alltid med en avgörande examination på plats i skolan.

Studietid och starter

Studietiden är på 10, 15 eller 20 veckor. Kurser med flexibelt upplägg startar sex gånger per år.

Studievana

Du bör ha god studie- och datorvana samt samt gott om tid för dina studier om du väljer flexibel studieform.

Utrustning för flexibla studier

Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling är en förutsättning för studierna. Du behöver även kurslitteratur och annan utrustning som kan höra till utbildningen. Läromedel bekostar du som är elev själv.