Elevstöd

Du som läser på Komvux vid Folkuniversitetet i Göteborg kan vid behov få stöd av kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare från Göteborgs Stad.

Folkuniversitetets team för elevstöd består av kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Kurator kan hjälpa dig om du behöver stöd i din studiesituation.

Specialpedagogen hjälper dig med stöd utöver vad läraren kan ge dig, till exempel att skapa hållbara strukturer för dina studier eller med att förbättra din studieteknik.

Studie- och yrkesvägledarna är anställda av Göteborgs Stad och kan hjälpa dig att med att se vad du behöver göra för att nå dina mål i studie- och yrkeslivet.

Kontaktuppgifter till elevstöd