Gruppundervisning

Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan och att lektionerna leds av din lärare.

De lärarledda lektionerna är omtyckta och att studera tillsammans med andra kan vara viktigt, inte minst för studiemotivation och trivsel. Det kan dessutom bidra till bättre studieresultat. Att studera i grupp ger nämligen goda möjligheter till diskussion, reflektion och analys tillsammans med andra, vilket är viktiga förutsättningar för förståelse och inlärning.

När du väljer gruppundervisning varvas lärarledda lektioner med självstudier och undervisning via webben. Du deltar på lektioner och får handledning i den omfattning som du och din lärare kommer överens om. Undervisning, handledning och avstämning med läraren sker på plats i skolans lokaler på Olskroksgatan 32 och via lärplattformen Moodle.

Du behöver inte ha någon studievana för att välja gruppundervisning på Folkuniversitetet, men du får räkna med att lägga mycket tid på självstudier utöver lektionstiden.

Kurser med gruppundervisning startar fyra gånger per år.