Viktig information om kursstarter

Dina studier på Folkuniversitetet kräver att du är aktiv från första kursveckan för att du ska få behålla din plats.

På din kallelse som du får via e-post från Arbetsmarknad och vuxenutbildning vid Göteborgs Stad ser du vilken dag och tid du har ditt första lektionstillfälle.

Kom ihåg att det krävs studieaktivitet från första kursveckan för att du ska behålla din kursplats.

Hör av dig till skolan så snart som möjligt om du inte tänker påbörja din kurs.