Moodle – digital lärplattform

Moodle är Folkuniversitetets digitala lärplattform. Där hittar du arbetsplaner, övningar, inlänmingsuppgifter och din individuella pedagogiska planering. Du använder Moodle i alla dina kurser.

Hur stor del av din kurs som förläggs till Moodle beror på vilken lärform du läser.

På Moodle ska du fylla i din individuella pedagogiska planering (IPP) för varje kurs du läser.

Till Moodle