Studie- och yrkesvägledning

Marika Scheele
Studie- och yrkesvägledare 50%
Rum: 535
Telefon: 08-789 41 07, 0736- 21 53 56
E-post: marika.scheele@folkuniversitetet.se

Samtal

Eleverna erbjuds samtal med mig vid behov. Där pratar vi om nuvarande studier, framtidstankar och möjliga vägar att nå elevens mål.

Elevhälsoteam

Genom samarbete i övriga elevhälsan ges individuellt stöd för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att må bra och klara sina studier. Där kan vi vid behov också ha kontakt med vårdnadshavare.

Vårdnadshavare kan också ta direkt kontakt med någon av oss för stöd och information.

Förebyggande arbete

Under gymnasieskolans tre år ges information/lektioner om till exempel gymnasieskolans struktur, betyg, yrken och arbetsliv, behörighet och annan vidare kunskap om möjliga utbildningsvägar.

Genom att ha grundkunskaper om utbudet av vidare studier och veta hur man söker relevant information kan vi minska stressen och hjälpa eleverna att se möjligheter framåt.

Individuellt stöd

Ibland behöver en elev direkt stöd för att söka jobb, praktik eller vidare studier. Då kan man kontakta mig så hjälper jag till.