FAQ

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som vi brukar få om allt som rör dina studier på Kungstensgymnasiet.

Tre elever på Kungstensgymnasiet sitter på en parkbänk utanför skolan.

Allmänna frågor:

Vilka program och inriktningar finns på KSG?

KSG har tre gymnasieprogram; estetiska programmet med inriktning estetik och media – fördjupning foto-språk eller fördjupning fotografi. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi Europa eller ekonomi juridik. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning sam Europa eller beteende Europa.

Har ni behöriga lärare? (Lärare med lärarlegitimation)

På samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet arbetar vi uteslutande med behöriga lärare. När det gäller det estetiska programmet har vi i vissa situationer prioriterat att eleverna undervisas av yrkesverksamma personer.

Har ni skollunch?

Ja, vi erbjuder skollunch för våra elever då det gör att eleverna får ett bättre schema (kortare dagar), och att det har visat sig att elever äter bättre och mer näringsriktig lunch än när de har matkort. Här är länken till vår matleverantörs hemsida: Fraîche catering.

Var ligger Kungstensgymnasiet?

I korsningen Drottninggatan/Kungstensgatan, nära både Odenplans och Rådmansgatans tunnelbanestation.

Hur många elever går på KSG?

Vi har drygt 530 elever. Vi har sex paralleller: två sam, två ekonomi och två estetklasser i varje årskurs.

Är det svårt att komma in? 

Våra antagningsgränser varierar från år till år. Hösten 2023 hade vi följande meritvärden för våra program:

Foto-språk gräns 167,5 
Foto-foto gräns 285 
Betyg inkl. arbetsprov på estet

Sam-sam gräns 287,5 
Sam-beteende gräns 290 

Ekonomi-ekonomi gräns 300 
Ekonomi-juridik gräns 292,5 

Har ni kurser som ger meritpoäng?

För vissa kurser kan du tillgodoräkna dig meritpoäng som läggs till ditt betygsmedelvärde. Maximalt kan du få 2,5 meritpoäng. Språk går som en röd tråd genom alla våra utbildningsprogram och det gör att du automatiskt samlar ihop 1,5 meritpoäng för steg 3, 4, 5 i våra moderna språk. Meritkursen Engelska 7 är obligatorisk för alla våra samhällsvetare och kan väljas till av esteteleverna. För att läsa mer, följ länken nedan.

Läs mer om meritvärde.

När startade KSG?

Kungstensgymnasiet startade 2008.

Vem är KSG:s huvudman?

Folkuniversitetet - en politiskt och religiöst obunden utbildningsstiftelse utan vinstintressen.

Får man rabatt på Folkuniversitetets kursutbud som elev?

Alla Kungstensgymnasiets elever ges 50 % rabatt på Folkuniversitetets kursutbud (i mån av plats). 30 olika språk, musik, konst, teater, konsthantverk, it, kommunikation, skrivande, marknadsföring, projektledning mm, samt kurser på Balettakademien.

Hur ser könsfördelningen ut?

Vi har ca 70% tjejer. På ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällskunskap brukar könsfördelningen vara jämnare.

Är undervisningen lärarledd?

All undervisning är lärarledd. Det är viktigt att det hela tiden finns en dialog mellan lärare och elev. Vi tar in vikarier så långt det är möjligt om en lärare är frånvarande eller sjuk.

Vad har skolan för arbetssätt?

Vi har traditionell undervisning med 2x75 minuters lektioner i de flesta kurser under en vecka. Ibland, t ex i fotoämnen kan vi ha dubbla lektioner så att eleverna har tid på sig att arbeta med bildbearbetning och estetiska projekt. Vi har även två projektveckor per år när vi bryter den vanliga undervisningen för att jobba med olika teman.

Hur långa är skoldagarna?

Dagarna kan sträcka sig från 8:00-17:00, det räknar vi som skoltid och då kan lektioner schemaläggas, men det vanliga är att skoldagen börjar vid 8:30 och slutar 15:30, vanligen med någon sovmorgon och någon dag när man slutar tidigt.

Vad har skolan för vision?

Vi sammanfattar vår vision enklast genom vår förkortning KSG:

K – Kunskap: Vi vill ha varierad och intressant undervisning som utvecklar våra elever och gör att de vill lära sig mer.​

S – Sammanhang: Det är viktigt att man som elev känner att man ingår i ett sammanhang. Man läser t ex på ekonomiprogrammet och undervisas av lärare som jobbar nästan enbart med ekonomieleverna på skolan.

G – Gemenskap: Eleverna tycker att vi är en snäll skola där man kan vara sig själv. Det finns inte en speciell stil som är rätt. Lärarna arbetar, tillsammans med elevhälsan, på att möta varje elev där den är.

Var har ni idrottsundervisning?

Vi samarbetar med Friskis & Svettis. Våra idrottslärare har undervisning i deras lokaler på Sveavägen, bara 100 meter från vår skola. Därutöver bedriver vi verksamheten i bland annat Vasaparken. I vår dansundervisning samarbetar vi med Balettakademien som är en del av Folkuniversitetet.

Får man busskort om man har långt till skolan?

Om du har mer än 6 km resväg får du ett busskort/terminskort som gäller dagtid (se SLs hemsida) av skolan ifall din kommun inte har andra regler, t.ex. Trosa, Strängnäs, Knivsta och Uppsala eller kommuner långt utanför Stockholm. Slutar du på skolan i förtid behöver du lämna tillbaka busskortet.

Får man låna något digitalt hjälpmedel hos er?

Ja, på estetiska programmet får alla elever disponera varsin MacBook som ett hjälpmedel i de dagliga studierna och vid bildbearbetning och digital produktion. På sam och ekonomi får eleverna tillgång till en Chrome Book.

Frågor om språk och utlandspraktik:

På vilka program kan man åka utomlands på praktik?

På alla våra program har du möjlighet till tre veckors språkpraktik i Spanien, Frankrike eller Tyskland. (Barcelona, Aix-en-Provence och Düsseldorf) Du behöver då välja att läsa språk alla tre åren.

Har ni modersmålstalande lärare i språken?

Ja, alla våra språklärare är modersmålstalande.

Kan man välja ett nytt språk när man börjar hos er? T ex om man inte haft språk.

Vi rekommenderar elever att fortsätta med det språk de påbörjat i grundskolan eftersom utlandspraktiken i regel kräver att eleven har nått en viss nivå i sitt moderna språk. Men om man av någon anledning inte vill fortsätta med det språk man haft på högstadiet eller inte läst språk tidigare kan man börja med ett nytt hos oss.

Är utlandspraktiken kostnadsfri?

Ja, men vi tar ut en utgift för frukost och middag. En kostnad som eleven skulle haft även hemma. Resa, boende och studier är helt kostnadsfria.

Hur bor man under praktiken?

Man bor i värdfamilj för att få möjlighet att öva språket och få intressanta inblickar i kultur- och vardagslivet.

Specifika frågor på estetiska programmet:

Behövs det arbetsprover för att söka till estetiska programmet?

Ja, det behövs arbetsprover. När det gäller vårt estetiska program läggs medelbetyget från grundskolan ihop med den poäng man får på sina arbetsprover. Ju högre provpoängen är, desto mindre avgörande blir alltså betyget från grundskolan. Vi följer Skolverkets riktlinjer och delar ut maximalt 10 poäng på arbetsproverna (provpoängen*provpoäng ger således maximalt 100 poäng att lägga till meritvärdet). Läs mer under estetiska programmet. Där hittar du allt du behöver veta om arbetsproverna. Arbetsproverna kallas du till någon gång runt sportlovet.

Får man låna kamerautrustning om man läser estetiska programmet?

Ja, man behöver inte ha egen utrustning. Vi har ett samarbete med Nikon och alla elever får låna varsin kamera med utrustning som de förfogar fritt över under gymnasietiden.

Blir alla fotografer som går estetiska programmet hos er?

Långtifrån alla kommer att bli fotografer men de som har gedigna kunskaper i fotografi kan hitta intressanta ingångar inom en lång rad olika yrkesområden eftersom bilden är ett så starkt medium - marknadsföring, journalistik, PR, design, förlag är bara några av dem. 

Dessutom har alla elever med gymnasieexamen från det estetiska programmet en allmän behörighet till universitet och högskola. Om man går foto-språk har man dessutom möjlighet att få meritpoäng.

Har du synpunkter eller frågor?

Här kan du kontakta Karin Lennermark, rektor på Kungstensgymnasiet.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas