Utbildningen

På Vadstena Sång och Pianoakademins utbildning ligger fokus på romansinterpretation, att tolka musiken och att förbättra de tekniska färdigheterna på ditt instrument. Detta gör den helt unik i Sverige. Du väljer en av inriktningarna, sång eller piano.

Vadstena Sång och Pianoakademi

Vadstena Sång och Pianoakademi är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.

Om Vadstena Sång och Pianoakademi

Vårt mål är att du ska hitta din drivkraft och arbetsdisciplin i en miljö där nyfikenhet och upptäckarglädje står i centrum. När du lämnar utbildningen gör du det som en självständig och kompetent musiker redo för fortsatta högskolestudier i ämnet. 

Utbildningen arbetar med att utveckla den så kallade romansen eller lieden som kammarmusikalisk konstform. Romansen är ett rikt kulturuttryck med en stor repertoar från många länder och språkområden. Idag finns ett starkt stigande intresse för musiken som har en stor publik över hela världen.

Här får du de nycklar som behövs för att förvandla notbilder till levande och angelägen musik, att öva upp lyhördheten i samspelet med musikerkollegorna och att öka möjligheterna till verklig personlig tolkning av musiken. Vi praktiserar bland annat språkuttal, musikkommunikation, musikteori och gehör. Som musiker uppmuntras du att utveckla din fantasi och inlevelseförmåga i en bred repertoar med musik från skilda epoker och språkområden.

Som studerande sjunger du också i Vadstena Sång och Pianoakademis kör, vilket är ett bra tillfälle att musicera tillsammans i en större ensemble. Du får också arbeta med och medverka i produktioner och konserter för olika typer av publikgrupper. Det kan vara en fullskalig operaproduktion, en föreställning för barn eller kör- och orkesterproduktioner.

Samarbete med Vadstena-Akademien

Genom samarbetet med Vadstena-Akademien kan du få möjlighet att delta i Vadstena-Akademiens ordinarie verksamhet genom praktikplatser och specialkurser. Sångare kan sjunga i operakör, pianister kan auskultera som repetitörer och det finns ett antal olika praktikplatser inom till exempel produktion, marknadsföring, scenteknik och publikvärdskap.

Mer information

Utbildningen bedrivs i vackra och ändamålsenliga lokaler i Vadstena. Mer information om Vadstena.

Bakom Vadstena Sång och Pianoakademi står Folkuniversitetet och Vadstena-Akademien.

Boende

I Vadstena finns det flera möjligheter för dig som studerande att hitta boende. För de studerande på Vadstena Sång och Pianoakademi är ett alternativ att bo på Vadstena folkhögskolas internat. Då ingår frukost, lunch och kvällsmat på vardagar. Andra alternativ är Vadstenagymnasiets elevhem, Bryggan, eller att söka eget boende på stan.

Det finns ett flertal matställen att äta lunch på i Vadstena, så även i folkhögskolans matsal. Du kan naturligtvis också inta din egen matlåda i vårt elevpentry. Utbildningen ansvarar inte för ditt boende och din mat under utbildningstiden. 

Kontakta oss:

08-789 42 00
skoladmin@folkuniversitetet.se

Ansök här!