Anna-Carin Strand

Utbildningsledare. Lärare i gehör, piano (för sångare), kör, ensembleledning.

Anna-Carin är utbildad till sångpedagog i Stockholm och körpedagog i Örebro och även dirigentutbildad i Stockholm och Örebro. Hon har också en bi-instrumentexamen i piano från studierna i Stockholm. Under 2003–2008 tjänstgjorde hon vid Linköpings universitet som biträdande director musices och dirigent för den Akademiska Damkören Linnea. Vid universitetet leder hon sedan 1995 den blandade studentkören Chorus Lin. Anna-Carin har under åren 2001–2017 arbetat som pedagog och senare också linjeledare vid musiklinjen på Vadstena folkhögskola och innan dess som sångpedagog på andra folkhögskolor, kulturskolor och i olika musikklasser. Hon har lett inspelningen av ett tiotal körskivor med sina olika körer och ensembler. Hon frilansar också som sopransolist och som gästande kördirigent och inspiratör i olika körer vokalensembler för att arbeta med koristers sångteknik samt körens samklang och intonation.

"I alla mina ämnen jobbar jag för att arbetet ska genomsyras av en stor glädje, lust och nyfikenhet och att den studerande ska våga tänka på nya sätt. I ämnet gehör utmanas eleverna i att bli snabba med ögat, örat och handen – att kunna formulera det man hör, ser och också skriver ner på papper. Ett underbart ämne som inte har några gränser för hur långt man kan komma! För en sångare är pianot ett mycket viktigt arbetsredskap, både att kunna uttrycka sin musikalitet genom ett annat instrument men också att använda det vid instudering etc. Här jobbar vi med repertoar av olika slag och bygger upp en god teknik. I kören tränas de studerande att medvetet använda sitt gehör, att träna upp sin notläsningsförmåga, att bli en självständig och trygg sångare tillsammans med andra. I kören lär man sig också att följa en dirigent, vilket omvänt blir den stora utmaningen i ämnet ensembleledning där den studerande själv blir ledaren som ska ge och kunna läsa av impulser. Tänk, att utifrån sin slagteknik, sin musikalitet och sin uppfinningsrikedom framför ensemblen, få vara en katalysator för att skapa – tillsammans!

Varje dag får jag möta unga, nyfikna människor som vill utveckla sina öron, sina instrument och sin musikalitet. Att få vara verksam både som musiker, pedagog och utbildningsledare är för mig en stor förmån och ger mig möjligheten att möta många olika människor och utmana mig själv och dem jag möter att hitta nya sätt att tänka, utvecklas och arbeta. Att få vandra tillsammans på den väg som en ung musiker måste gå är ett privilegium och ett stort ansvar - ett arbete jag värdesätter mycket högt. Jag har nog det bästa jobbet i världen!"

Anna-Carin Strand Vadstena Sång och Pianoakademi

Anna-Carin Strand