Ansökan

Vad roligt att du är intresserad av utbildningen på Vadstena Sång och Pianoakademi! Ansökningstiden har nu gått ut men det finns möjlighet att lämna in en sen anmälan som vi beaktar i mån av plats i respektive röstfack/piano. Välkommen med din ansökan!

Vadstena Sång och Pianoakademi

Ansök här

Vadstena Sång och Pianoakademis utbildning är en Konst- och Kulturutbildning. För att antas till utbildningarna behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Om du saknar rätt behörighet men anses kunna tillgodogöra dig utbildningen, kan du antas efter prövning.

Så här ansöker du till Vadstena Sång och Pianoakademi

Urvalet görs utifrån en sammanvägning av följande delar: 

  • Huvudinstrument
  • Obligatoriskt stycke
  • Prima Vista-prov

Du ansöker med:

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument ska bifogas till din ansökan. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Ditt CV

3. Foto på dig

4. Personligt brev
Skriv ett brev om max 2000 tecken. Berätta om dig själv och om dina erfarenheter på musikens område. Ange även om du har körerfarenhet och i så fall vilken stämma du sjungit. Ge också exempel på den repertoar som du jobbat med under det sista året.

5. Länkar till ansökningsprov

När du påbörjar din ansökan får du genom vårt ansökningssystemet mer information som är viktiga för dina inspelningar. Du behöver ladda upp dem via Dropbox, Google Drive, Youtube eller liknande appar/plattformar. Därefter ber vi dig att klistra in länkar till dina inspelade filer i ett dokument (till exempel word). Ladda sedan upp dokumentet under 5. Länkar till antagningsprov under fliken Ansökningshandlingar på YH-antagning.se

Lämna till sist två referenser och deras kontaktuppgifter.

Antagningsprov

Antagningsproven äger rum under vecka 17.

Läs mer om antagningsprovet här 

Avgift

Avgiften är 25 000 kr/år, varav 2 000 kr är en administrativ avgift. Utbildningen är tvåårig. Merkostnadslån kan sökas från CSN

Observera att vi skickar faktura på den adminstrativa avgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är A3, som normalt är avsedd för studier på gymnasienivå. Utbildningen är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara studiemedelskvoten som är på gymnasienivå.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN.
På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 25 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.
Läsåret 2021-2022 pågår mellan 2021-08-23 – 2022-05-27

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en PDF. Beviljas du studiemedel finns det i denna PDF en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta
anna-carin.strand@folkuniversitetet.se