Vårutställning 2024

Välkommen att se vårens slutprojekt av studerande på Animationsakademien, Arkitekturskolan STHLM, Konstskolan, Skrivarakademin och Fotoskolan STHLM.

Den 29 maj visar studerande på Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningar upp vad de har gjort under året med en gemensam vernissage på Kungstensgatan 45 i Stockholm.

Vårutställningen är ett bra tillfälle att få träffa studerande och lärare på de olika utbildningarna inom allt från animation, foto, arkitektur, produktdesign, konst och silversmide till skrivande.

Vernissage onsdagen den 29 maj kl. 16.00 på Kungstensgatan 45. 

Utställningen visas även den 30 maj mellan kl. 09.00 och 16.00 samt i digital form. 

TILL UTSTÄLLNINGEN

Medverkande utbildningar:
Animationsakademien — Animation och experimentfilm
Arkitekturskolan STHLM — Arkitekturutbildningen, Produktdesign
Fotoskolan STHLM — Kommersiell fotograf, Bilddesigner
Konstskolan — Konstnärlig grundutbildning, Konstnärligt projekt, Silversmide och Smyckesdesign, Konst och Design
Skrivarakademin — Skrivarlinjen, Skrivarlinjen distans

Om utbildningarnas utställningar

Silversmide & Smyckesdesign
Klassen har under året arbetat med silversmide, formgivning, smyckekonst, metallgjutning och mycket mer. Nu visas deras individuella fördjupningsarbeten, där de valt ett område att fördjupa sig inom. De studerandes artist statements finns tillgängliga i den digitala utställningen. Klassen ställer även ut varsitt corpus-föremål i form av en dosa.

Konst & Design
Distansutbildningen Konst och design har bestått av praktiska uppgifter i skilda tekniker där de studerande fått pröva allt från färglära till ljudskulptur, samtidigt som den konstnärliga processen stått i fokus. Gruppen deltar i Vårutställningen med projektarbetet där de själva fritt valt egna projekt att fördjupa sig i.

Konstnärlig grundutbildning
Begreppet resiliens, eller motståndskraft, syftar på förmågan att anpassa sig och uthärda utmanande och föränderliga omständigheter – personliga, ekologiska och samhälleliga. I fördjupningsmomentet The Art of Resilience har de studerande skapat fria tolkningar i verk som berör detta tema. I den digitala utställningen går det att ta del av de studerandes egna verksbeskrivningar.

Konstnärligt projekt
De studerande har under året arbetat tematiskt och idébaserat med egna konstnärliga projekt, frågeställningar och uttryck. I årets klass finns bakgrunder inom olika konstnärliga discipliner som animation, dans, fri konst, silversmide, scenkonst och design. En bredd som är synlig i utställningen genom medium som video, performance, skulptur och måleri i verk som behandlar bland annat ballroom-kulturen, minne, kropp, identitet och åldrande.

Arkitekturutbildningen
– En passage, genom ljus och skugga
I projektet har de studerande experimenterat med passager i arkitektur. Vi utgår från begreppet resonans som formulerats av Hartmut Rosa. Vi närmar oss hantverket, materialen, konstruktionen och detaljeringen i vår strävan att upprätta en resonant relation till arbetet med att gestalta arkitektur. En resonans som får arkitekturen att tala till oss och ger vårt arbete en mening. I byggandets hantverk låter vi våra visioner möta en konkret verklighet. Vi går in i rollen som processledande arkitekter i arbetet med återbruk av byggmaterial.

Produktdesign
– Besjälad vardag
Vi har många produkter runt oss i våra hem som hjälper oss i vardagen. Vi rör oss i hemmet med dessa objekt som i någon sorts dans, en vardagens koreografi, nästan rituellt. Den gemensamma nämnaren mellan de flesta av dessa produkter är avsaknaden av själ. Kan uttrycket i dessa produkter förändras och anpassas bättre till hemmiljön. Går det att besjäla dessa objekt? Det var utgångspunkten för de studerandes vårprojekt.

Animation och experimentfilm
Under första året arbetar de studerande främst med analoga tekniker som bland annat handtecknad animation, cut out och dockfilm. I utställningen visas verk i tekniken Phenakistoskop, som utvecklades år 1832 och var ett steg i utvecklingen av den rörliga bilden och människans förståelse för att uppfatta bilder i rörelse.

Under andra året genomför de studerande ett eget fördjupningsprojekt inom animation och/eller experimentfilm, parallellt med undervisning inom idéutveckling, berättande och produktionsprocesser. I år berör flera av projekten människans samspel och samexistens med naturen. Slutfilmerna visas på den årliga slutvisningen som är på Filmhuset.

Skrivarlinjen
Skrivarlinjen har, inom ramen för kursen poesi, undersökt textens olika distributionsformer. Undersökningen utmynnade bland annat i ett samarbete med Konstnärlig grundutbildning, där studerande på Konstnärlig grundutbildning skapat Artist’s books med utgångspunkt i lyrik skriven av studerande på Skrivarlinjen.

Skrivarlinjen distans
Genom ett tvärkonstnärligt projekt har de studerande på Skrivarlinjen distans samarbetat med Konst och design i skapandet av Artist’s books utifrån deras texter. Samarbetet presenteras här på Vårutställningen med både texter och verk.

Bilddesigner och Kommersiell fotograf
Fotoskolan STHLM yrkesutbildar mot två fotografiska yrkesroller: Bilddesigner och Kommersiell fotograf. I utställningen visas ett urval av de studerandes arbeten från kurser i utbildningen. Att skapa bild kräver stor kreativitet och en känsla för form och balans. Budskapet ska ge betraktaren ett ögonblick av förväntan och ökat intresse.
Vi arbetar med kommersiellt baserad fotografisk och rörlig bild.