Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studrande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.

 • Bengt O. Pettersson, fotograf
 • Jessica von Horn, Jessica von Horn Communication
 • Karin af Malmborg, CD, Identity Works
 • Mia Plynning Bengtsson, bildredaktör, Link Image
 • Camilla Nedfors, H&M Studio 
 • Anders Printz, IKEA Communication
 • Linda Nilsson, Komm
 • Jessica Bjurström, Jessica Bjurström AB
 • Mikael Cronwall, Fotoskolan STHLM
 • Pelle Kronestedt, Akademin Valand, representerar högskolan
 • Olof Glemme, tidigare prorektor Konstfack, representerar högskolan
 • Per Mannberg, fotolärare Xenter, representerar gymnasieskolan
 • Studeranderepresentanter för varje utbildningsgrupp