Folkuniversitetet i Sundsvall

Vi bedriver folkbildning och vuxenutbildning i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella intressen.

Kurser och utbildningar i Sundsvall

Hos oss kan du starta en studiecirkel med vänner eller ta del av de föreläsningar, konserter och andra kulturarrangemang vi anordnar. Du kan delta i våra kvällskurser i olika ämnen som vänder sig till en bred målgrupp. Vi har också arbetsmarknadsutbildningen Korta Vägen, som vänder sig till internationella akademiker, samt projektet Open Campus som vi bedriver tillsammans med Mittuniversitetet.

Folkuniversitetet Sundsvall