Föreningar i samarbete

Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen och därför väljer många att samarbeta med oss. Här är några av dem som har valt att samarbeta med Folkuniversitetet i Sundsvall.

Föreningar i samarbete Folkuniversitetet Sundsvall

Hem och Samhälle

Förbundet hette från starten 1919) Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund. Men sedan 1999 heter förbundet Riksförbundet Hem och Samhälle. Förbundet har en lång tradition av samhällsengagemang och värnar främst för familjens trygghet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Studentkören Gungner 

Studentkören Gungner med sitt fäste på Mittuniversitetet i Sundsvall. Under åren har kören hunnit med en rad olika konserter, varit med i radion, spelat in en skiva och uppträtt på många fina och roliga tillställningar.

Taubesällskapet Nordosten

Taubesällskapet Nordosten i Sundsvall bildades i september 2008 med målsättningen att bevara och sprida vår svenska visskatt och företrädesvis då Evert Taubes texter och musik.

Sundsvalls Motorveteraner

Sundsvalls Motorveteraner är en ideell förening. Föreningen verkar för att gamla fordon av motorhistoriskt intresse bevaras och att information om verksamheten sprids. Detta sker i samband med olika aktiviteter. Några exempel är deltagande i veteranfordons- rallyn, veteranfordonsmarknader och olika kulturella arrangemang. Den viktigaste informationskanalen för medlemmarna är klubbtidningen Veteran Aktuellt.

Senioruniversitetet Sundsvall (SUS)

Senioruniversitetet i Sundsvall (SUS) grundades 1993 för att ge seniorer möjlighet till fortsatta studier. SUS är en ideell förening som är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Föreningen ordnar studieverksamhet för sina medlemmar i form av föreläsningar, kurser, temadagar, utflykter, studieresor, studiebesök m.m.

Nivrens Folkdansgille

Nivrens Folkdansgille arbetar hårt för att bevara det svenska kulturarvet inom folkmusiken, genom dansen, musiken, hantverket och dräkterna. Nivrens Folkdansgille äger och driver Värstaborg som en central lokal för folkmusik i Sundsvalls område.

Huljens Byförening

Byföreningen arbetar med att forska, kartlägga och dokumentera släkten och händelser i Huljens historia. De arrangerar även olika arrangemang i Monicas Café.