Region Väst

Folkuniversitetet Region Väst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 48 kommuner i Västra Götalands, Värmlands samt delar av Hallands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet".

Folkuniversitetet i Göteborg

Stiftelsens styrelse

Ledamöter utsedda av Göteborgs universitet

 • Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska institutet och Göteborgs universitet (ordförande)
 • Fredrika Lagergren Wahlin, doktor i statsvetenskap och vicerektor för samverkan, Göteborgs universitet
 • Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Sara Stendahl, professor i juridik, Göteborgs universitet (suppleant)

Ledamöter utsedda av Folkuniversitetetsföreningen

 • Ulla Berglindh, universitetslektor i svenska, Göteborgs universitet
 • Martin Hellström, professor i litteraturvetenskap och rektor, Högskolan Väst (suppleant)

Självskriven ledamot – rektor för Folkuniversitetet Region Väst

 • Stig-Olov Blixt

Ledamöter utsedda av Göteborgs Förenade Studentkår

 • Anna Ruus
 • Maxim Olsson
 • Emma Henning

Inspektor

 • Rutger Lindahl, professor emeritus i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Fackliga representanter (adjungerande)

 • Karin Eriksson Jeanson
 • Ing-Marie Blomström

Stiftelsens kontor