Malin Pettersson

Verksamhetschef Jämtland och Härjedalen

Malin är verksamhetens understödjande chef. Inom ramarna för hennes arbetsbeskrivning stöttar hon kollegorna i det dagliga arbetetet, med allt vad det innebär.

Malin Pettersson


Mejla Malin Pettersson malin.pettersson@folkuniversitetet.se