Vilka rättigheter har du som registrerad?

Här finner du information om dataskyddsförordningen och dess rättigheter.

Händer på tangentbord

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att:

  • få felaktiga personuppgifter rättade och kompletterade
  • få information om vilka personuppgifter Folkuniversitetet behandlar om dig, i vilket syfte, hur länge, vilken rättslig grund som gäller och vilka andra aktörer som har tillgång till dina personuppgifter
  • få dina personuppgifter raderade, om ingen rättslig grund finns
  • få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och ta tillbaka samtycke
  • få en sammanställning av alla uppgifter i ett format som gör att du kan ta med dem till en annan aktör
  • inte utsättas för automatiserat beslutsfattande 
  • invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter

En begäran om registerutdrag eller annan begäran som gäller dina personuppgifter börja med att kontakta berörd stiftelse via kontaktuppgifterna nedan. Efter att ansökan inkommit tar det normalt maximalt 1 månad för behandling.

I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

Kontakt

Om du vill begära registerutdrag eller lämna annan begäran i enlighet med dina rättigheter kan du vända dig till personuppgiftssamordnaren i din region. Du kan också vända dig till Folkuniversitetets dataskyddsombud om du har andra frågor och synpunkter kring hanteringen av dina personuppgifter.