Vad kan vi hjälpa dig med och hur kan du komma i kontakt med oss?

En begäran om registerutdrag eller annan begäran som rör dina personuppgifter görs genom att kontakta ett av våra huvudkontor.

Du kommer att behöva verifiera din identitet. Efter att ansökan kommit in tar behandlingen normalt maximalt 1 månad.

Frågor och synpunkter

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Folkuniversitetets dataskyddsombud.

Mer om hur Folkuniversitetet hanterar personuppgifter

Information är en av Folkuniversitetets viktigaste tillgångar och förutom den information som vi äger själva, hanterar vi dagligen information som ägs av våra intressenter såsom uppdragsgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. Folkuniversitetet strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR - General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Se dina rättigheter här

Hur är vårt arbete organiserat?
Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare

Folkuniversitetets regionala stiftelsers styrelser, förbundskansli samt FSAB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i sina egna verksamheter.

Nationellt finns ett dataskyddsombud som är kontaktväg mellan Folkuniversitetet och Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet har ansvar att inom Folkuniversitetet hantera rapporteringsskyldigheten inom 72 timmar vid dataintrång rörande personuppgifter.

I våra fem stiftelser finns regionala personuppgiftssamordnare.