Vad kan vi hjälpa dig med och hur kan du komma i kontakt med oss?

En begäran om registerutdrag eller annan begäran (till exempel rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter) ska alltid göras på plats på ett av våra huvudkontor.

Spain, Barcelona

Där ska du kunna legitimera dig med en giltig ID-handling. Efter ansökan tar en sådan begäran normalt maximalt 1 månad.

Frågor och synpunkter

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Folkuniversitetets dataskyddsombud.

Mer om hur Folkuniversitetet hanterar personuppgifter

Information är en av Folkuniversitetets viktigaste tillgångar och förutom den information som vi äger själva, hanterar vi dagligen information som ägs av våra intressenter såsom uppdragsgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. Folkuniversitetet strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR - General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att:

  • få felaktiga personuppgifter rättade och kompletterade
  • få information om vilka personuppgifter Folkuniversitetet behandlar om hen, vilket syfte, hur länge och vilken rättslig grund som gäller och vilka andra aktörer som har tillgång till hens personuppgifter
  • få sina personuppgifter raderade, om ingen rättslig grund finns
  • få behandlingen av sina personuppgifter begränsad och ta tillbaka samtycke
  • få en sammanställning av alla uppgifter i ett format som gör att den registrerade kan ta med dem till en annan aktör
  • inte utsättas för automatiserat beslutsfattande 
  • invända mot det sätt vi använder hens personuppgifter

Hur är vårt arbete organiserat?
Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare

Folkuniversitetets regionala stiftelsers styrelser, förbundskansli samt FSAB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i sina egna verksamheter.

Nationellt finns ett dataskyddsombud som är kontaktväg mellan Folkuniversitetet och Datainspektionen/Integritetsmyndigheten. Dataskyddsombudet har ansvar att inom Folkuniversitetet hantera rapporteringsskyldigheten inom 72 timmar vid dataintrång rörande personuppgifter.

I våra fem stiftelser finns regionala personuppgiftssamordnare.