Insamling och lagring av personuppgifter

Beroende på verksamhetens natur samlas personuppgifterna in på olika sätt.

Händer på laptop

Uppgifterna samlas in genom anmälningar på webben eller från externa huvudmän som till exempel Arbetsförmedlingen. Personuppgifterna kan uppdateras med information från Folkbokföringsregistret.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att Folkuniversitetet ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag och avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin.

De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Folkuniversitetets kommande kurser och utbildningar sparas så länge som bedöms rimligt utifrån syftet med behandlingen och så länge det finns en rättslig grund, eller tills du avregistrerar dig.

Hantering och skydd av personuppgifter

Folkuniversitetet strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt Dataskyddsförordningen. Personuppgifterna skyddas både tekniskt, exempelvis genom olika typer av inloggningssystem, och organisatoriskt genom behörighetsstyrning och fastställda rutiner. Vilka säkerhetsåtgärder som är lämpliga beror bland annat på riskerna med behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlas och vilka tekniska möjligheter som finns.

I de fall personuppgifter lämnas ut till tredje part, till exempel vid utskick av kurskatalog eller genom vissa av verksamhetsadministrationens system, säkerställs alltid att tredje part följer dataskyddsförordningen.