Medborgarnas Europa

Om civilsamhällets utmaningar av Sverker Sörlin, Jorun M. Stenøien, Ulla Carlsson, Gottfried Wagner och Filip Wijkström.

Under två dagar i september 2014, inom ramen för Kulturhuvudstadsåret i Umeå, genomförde Nordisk Folkeuniversitet och Folkuniversitetet i Sverige ett öppet seminarium kallat ”Medborgarnas Europa – civilsamhällets utmaningar nu och i framtiden i ett bildnings-, kunskaps- och forskningsperspektiv”.

Seminariet ville belysa hur forskningen beskriver den aktuella utvecklingen inom områden som folkbildning/utbildning och demokrati, och hur civilsamhället hanterar dessa frågor. Ett dussintal forskare och opinionsbildare deltog med kortföreläsningar och panelsamtal.

Ladda ned skriften som pdf-fil

Beställ skriften kostandsfritt via info@folkuniversitetet.se


Alla Förbundskansliets böcker och skrifter

Medborgarnas Europa. Omslag