Validering för kontakttolkar

Plats Östersund

Är du erfaren tolk men saknar grundutbildning och rätten att finnas med i Kammarkollegiets register? Gör en validering. Ansökan är öppen i språken dari, ukrainska, arabiska och somaliska. Om det gäller andra språk hänvisar vi till sidan Blitolk.nu.

Gör din intresseanmälan här
Small

Vad innebär validering?

Validering  innebär att du som har lång erfarenhet av att ha jobbat som tolk men saknar utbildning har chansen att få dina kunskaper prövade för att fastslå din kompetensnivå som tolk. Bedöms du ha tillräcklig kompetens får du ett utbildningsbevis som motsvarar utbildningsbeviset från grundutbildningen för kontakttolkar. 

Vem är aktuell för validering? 

Du ska vara aktiv tolk och ha en väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år och gärna några utbildningar/kurser. Har du gått den sammanhållna grundutbildningen som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan ska du komplettera de delkurser du saknar på en grundutbildning. 

Efter anmälan kommer du, om Folkuniversitetet bedömer att du kvalificerar för validering, få en tid för kartläggningssamtal. 

Processen för att bedöma din kompetens som tolk

I valideringen genomgår du en process bestående av olika moment. Till att börja med görs en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och en bedömning av din språknivå. Denna görs i form av ett valideringssamtal, antingen på plats eller via nätet.

Utifrån detta och det skriftliga materialet du tidigare skickat till oss, görs en samlad bedömning, där resultatet blir en individuell plan inför en fortsatt validering. Dina kunskaper och kompetenser kan också bedömas som otillräckliga, vilket innebär att processen avbryts, redan på denna nivå. Du rekommenderas då att söka Grundutbildningen till kontakttolk.

Beroende på utfallet av den samlade bedömningen kan den individuella planen för den fortsatta valideringen bestå av skriftliga terminologi- och realiaprov i ett eller flera ämnesområden och/eller muntliga tolkningsprov i ett eller flera områden, vanligtvis Samhällstolkning, Sjukvårdstolkning, Juridik. Beroende på resultatet av de genomförda proven kan utfallet bli något av följande:

  • Du bedöms fullständigt uppfylla kompetenskraven för genomgången Grundutbildning och får ett utbildningsbevis,
  • Du bedöms delvis uppfylla kompetensen för utbildad tolk. Detta innebär att en individuell studieplan upprättas där du kompletterar med de kurser i utbildningen där din kompetens bedöms vara otillräcklig.
  • Du uppmanas att söka till Grundutbildningen i sin helhet.

Det finns alltså inte några garantier för ett utbildningsbevis efter genomgången validering.

Snabbt och smidigt sätt att få ett utbildningsbevis

Har du kompetens som tolk är validering ett snabbt och smidigt sätt att få ett utbildningsbevis och öka dina chanser på arbetsmarknaden.

Ett utbildningsbevis innebär för dig som tolk att du kan visa upp dokumenterad och godkänd kompetens för dina arbetsgivare. Du blir även publicerad i Kammerkollegiets nationella register över grundutbildade tolkar.

För mer detaljerad information om processen, klicka här

Har du frågor?  Mejla till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss.

Gör din intresseanmälan här
Tid
01 apr 2024 -30 nov 2024
Tillfällen
1
Pris
500 kr