Swedish for Asylum Seekers (beginners) Online

Plats Malmö

This is a course for absolute beginners. The course focuses on oral communication. You will learn simple, everyday Swedish. Please note that the course is held online.

Boka kursen nu

This course is for people who do not know any Swedish.

You are either an asylum seeker or have been granted a residence permit, but are still living in reception accommodation. The course is free. You must give your LMA number when you enrol. Please also take your LMA card to the first lesson. To enrol, press the green “boka kursen nu” button and then select “use the English booking form”. You can then enter your personal details and your LMA number.

Course goal

You will learn the basics of Swedish. The goal is that you will be able to make yourself understood (and will be able to understand others) in everyday situations. Examples include: saying “hello”; shopping; and, giving and asking for simple information.

Required knowledge

To do this course, you do not need to know any Swedish. However, you must know the Latin alphabet.

Online teaching

This course is held online via the platform Zoom. You need to have access to a computer with speakers, microphone and internet. You will get information on how to access the platform a couple a days before the start.

Methodology

 • We practice all language skills – speaking, reading, listening and writing.
 • The focus is on oral communication.
 • Teaching is in Swedish.
 • You take an active part in the lessons.
 • Exercises in pairs and small groups are an important part of the course. You will have maximum opportunity to use the language.
 • Between lessons, you need to study at home.
 • Your teacher will continuously help you to assess your progress.

Course literature

You will receive the book "Goda Grunder - 'Vardagssvenska för nyanlända" from your teacher.

Information på svenska

Den här kursen är för dig som inte har några kunskaper i svenska. Antingen söker du asyl eller har fått uppehållstillstånd men bor kvar i ett anläggningsboende. Kursen är gratis och du måste ange ditt LMA-nummer vid anmälan. Ta även med ditt LMA-kort till första lektionen. För att anmäla dig trycker du på den gröna knappen ”boka kursen nu” och sen väljer du ”use the English booking form” för att kunna skriva in dina personuppgifter och ditt LMA-nummer.

Kursens mål

Du får lära dig grunderna i det svenska språket. Målet är att du ska kunna göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer, t.ex. när man hälsar på någon, handlar, ger och ber om enkla upplysningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper i svenska krävs. Du behöver dock kunna det latinska alfabetet för att gå denna kurs.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva.
 • Fokus ligger på muntlig kommunikation.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Du deltar aktivt på lektionerna.
 • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt.
 • Du behöver studera hemma mellan träffarna.
 • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt.

Kurslitteratur Du får boken "Goda Grunder - Vardagssvenska för nyanlända" av din lärare.

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
01 jun 2020 - 29 jun 2020
Må 13:00 - 15:15
On 13:00 - 15:15
To 13:00 - 15:15
Tillfällen
13
Studietimmar
40
Kurs-ID
1067595
Pris
0 kr